0

INFORMACJE

 • Czwartek, 2 Listopad 2023
  INFORMACJE
  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (\"Administrator\") MARIUSZ BEZA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BEZA MARIUSZ HYDRO-POLSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771806838, nr REGON 152110133, ul. Broniewskiego 17 42-300 Myszków. Polityka prywatności sklepu internetowego www.hydropolska.pl Posta...
 • Czwartek, 30 Styczeń 2014
 • Środa, 29 Styczeń 2014
  INFORMACJE
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYDROPOLSKA.PL I Definicja pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego: Mariusza Bezę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hydro-Polska Mariusz Beza z siedzibą w Myszkowie (42-300), ul. Broniewskiego 17; NIP:  5771806838, REGON: 152110133, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Myszkowa. 2.Sklep i...
Kontakt ze sklepem