0

INFORMACJE

  • Czwartek, 30 Styczeń 2014
  • Środa, 29 Styczeń 2014
    INFORMACJE
    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYDROPOLSKA.PL I Definicja pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego: Mariusza Bezę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hydro-Polska Mariusz Beza z siedzibą w Myszkowie (42-300), ul. Broniewskiego 17; NIP:  5771806838, REGON: 152110133, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Myszkowa. 2.Sklep i...
Kontakt ze sklepem