0

Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
MARIUSZ BEZA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BEZA MARIUSZ HYDRO-POLSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771806838, nr REGON 152110133, ul. Broniewskiego 17 42-300 Myszków.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.hydropolska.pl

 1. Postanowienia ogólne: Administratorem danych osobowych jest HYDRO POLSKA MARIUSZ BEZA UL. BRONIEWSKIEGO 17 42-300 MYSZKÓW, dostępna podadresem www.hydropolska.pl. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Cel gromadzenia danych: Dane osobowe są gromadzone w celu umożliwienia realizacjizamówień, dostarczenia informacji o produktach i usługach, obsługi reklamacji oraz w celachmarketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Rodzaje danych gromadzonych: Gromadzone są dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adrese-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz preferencje użytkownika.
 4. Sposoby gromadzenia danych: Dane osobowe są gromadzone podczas rejestracji konta, składaniazamówień, subskrypcji newslettera oraz podczas korzystania z usług sklepu internetowego.
 5. Wykorzystywanie danych: Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówień,dostarczenia informacji o produktach i usługach, obsługi reklamacji oraz w celach marketingowych,jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 6. Udostępnianie danych osobom trzecim: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotomwspółpracującym z hydro polska , takim jak dostawcy usług płatniczych czy firmy kurierskie,wyłącznie w celu realizacji zamówień i dostarczenia produktów.
 7. Ochrona danych i bezpieczeństwo: hydro polska podejmuje wszelkie niezbędne środkitechniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieuprawnionymdostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.
 8. Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania orazograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mają również prawo do wniesienia skargido organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 9. Polityka plików cookies: Sklep internetowy www.hydropolska.pl używa plików cookies w celupoprawy jakości usług i dostosowania ich do indywidualnych preferencji użytkowników.Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies.
 10. Kontakt w sprawie polityki prywatności: W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczącychpolityki prywatności, użytkownicy mogą skontaktować się z nami pod adresem e-mail:hydropolska@post.pl; hydropolska@post.pl .
 11. Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.


Kontakt ze sklepem